ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว การโพส
1
อบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการทำข้อสอบ (Tutoring TOEFL ITP)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ส.ค. 2563
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 ก.ค. 2563
3
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
4
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
5
บรรยากาศภาคบ่าย การประชุมรับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
6
มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
7
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
8
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
9
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
10
PCRU TV ONLINE STATION เปิดเทอมวันแรก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
11
บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก (13 ก.ค.2563)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
12
PCRU TV ONLINE STATION การเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
15
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.ค. 2563
16
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU วว. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ค. 2563
17
โครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
18
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
19
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
20
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
21
ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
22
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:17 มิ.ย. 2563
23
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการลงคะแนนรับเลือกตั้งกรรมการสภา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
24
เปิดรับสมัครงาน ครั้งที่4
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
25
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
26
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี กลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
27
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2 /2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
28
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
29
ประชุม “วาระยาวเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
30
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ AIC
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
31
ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้ หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 มิ.ย. 2563
32
ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
33
ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
34
Phetchabun Rajabhat University Poll over the COVID-19 showed that people were nervous and required the lockdown extension.
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
35
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เผยผลสำรวจ “ราชภัฏเพชรบูรณ์โพลล์” ชาวเพชรบูรณ์ วิตกโควิด-19 ต้องการขยายเวลาล็อคดาวน์ต่อ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
36
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงการวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
37
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
38
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU กับ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:25 มี.ค. 2563
39
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
40
แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
41
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
42
ระชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 มี.ค. 2563
43
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 มี.ค. 2563
44
ตลาดนัด “ University Garden Market”
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
45
โครงการพัฒนาทดสอบย่อยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
46
รายการราชภัฏนัดพบ ที่ สวท.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
47
มรภ.เพชรบูรณ์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แจกฟรีป้องกันไวรัสโคโรนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:6 มี.ค. 2563
48
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มี.ค. 2563
49
จัดโครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
50
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
51
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
52
ต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
53
ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
54
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
55
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 มี.ค. 2563
56
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2563
57
เปิดนับคะแนนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
58
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
59
วันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
60
โครงการ “รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในส่วนภูมิภาค
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
62
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
63
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เจ้าอาวาสวัดศรีฐาน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
64
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Father of Royal Rainmaking Day
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
65
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
66
ภาพบรรยากาศการเเสดงดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จักประเทศเกาหลี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
67
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานผ้าพระกฐิน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
68
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยลัย
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:4 พ.ย. 2562
69
‼️‼️ ประกาศ ‼️‼️ การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
70
การประชุมหัวหน้าส่งนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
71
การประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
72
สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบูรณ์ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
73
การประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
74
องคมนตรีลงพื้นที่ชัยภูมิ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
75
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏของกลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
76
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
77
ห้องสมุดกลางเปิดบริการนอกเวลา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
78
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
79
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
80
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
81
อธิการบดี แสดงความยินดีกับผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
82
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
83
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
84
การประกวด ดาว - เดือน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
85
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
86
โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
87
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ "สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
88
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
89
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
90
โครงการสัมมนาวิชาการ HR เชิงรุก สู่ยุค Digital
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
91
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
92
พิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:13 ต.ค. 2562
93
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
94
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
95
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
96
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:8 ต.ค. 2562
97
29 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
98
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
99
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
100
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:29 ก.ค. 2562
101
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:28 ก.ค. 2562
102
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
103
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
104
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
105
สำนักวิทยฯ จัดอบรม หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำบันทึกคำของบประมาณระดับคณะ สถาบัน สำนัก”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
106
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
107
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนชาว จ.เพชรบูรณ์ ฟรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
108
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
109
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินท
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
110
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ และประชาชนที่สนใจ จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
111
สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนเชิงสมรรถนะของรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
112
การอบรมเชิญปฏิบัติการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
113
โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
114
ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
115
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
116
คณะวิทยฯ เปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
117
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดห้องประชุมอาคารแห่งใหม่ เตรียมรองรับ การจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
118
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้ชุมชนบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
119
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.วิเชียรบุรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
120
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสัก
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
121
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526 รุ่นที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
122
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
123
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
124
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเติมเต็ม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
125
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
126
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
127
อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:27 พ.ค. 2562
128
โครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
129
งานเสวนาวิชาการ ศาสตร์กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
130
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562