ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ  30 ส.ค. 2562 /   ผู้เขียน อนนท์ กันผง /  เปิดดู 291

วันที่ 30 ส.ค.2562 วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว จำนวนกว่า 100 คน

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ