ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด | ดูภาพกิจกรรมเว็บไซต์เก่า

ติดต่อเรา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • การติดต่อ
  • โทรศัพท์ 056-717100
  • email : prpcru@pcru.ac.th
  • Line
  • Facebook

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000