ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
โพสต์เมื่อ  29 มิ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 65

วันที่ 26 – 27 มิ.ย.2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ในประเด็นนโยบายและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุม รับนโยบายในครั้งนี้ด้วย

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ