ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ปี 2563
โพสต์เมื่อ  15 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 96

วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และเป็นเวทีให้ศิษย์เก่า และผู้มีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อาชีพใหนที่ใช่เรา: เรียนรู้ เข้าใจเทรนด์อาชีพในอนาคต เตรียมตัว เตรียมใจ พร้อมลุย” โดยมี วิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ ประกอบด้วย สายวิชาชีพครู และข้าราชการ ได้แก่ ครูเฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยเอก ดร.ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ด้านเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ นายสานิตย์ เจือจาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิตี้ทีม จำกัด และนายชัยวัฒน์ ศรีเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด มาร่วมวิเคราะห์เทรนด์อาชีพ และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจาก 5 คณะ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์