ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผศ.จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร”
โพสต์เมื่อ  22 พ.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 249

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรม

จากสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี