ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สมัครกันเถอะ งานเดิน วิ่ง
โพสต์เมื่อ  22 พ.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 310

 

สมัครกันเถอะ งานเดิน วิ่ง "ราชภัฏรัน แอทเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1"

ประเภทที่เปิดรับสมัคร

ระยะ 3 กิโลเมตร สำหรับนักศึกษา ผู้สมัครจะได้รับ เสื้อที่ระลึก นักศึกษาวิ่งเข้าเส้นช้ย 50 คนแรก ชาย/50 คนแรก หญิง รับเหรียญที่ระลึก

ระยะ 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท (เสื้อที่ระลึก,วิ่งเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก,ถ้วยรางวัล)

ระยะ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท (เสื้อที่ระลึก,วิ่งเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก,ถ้วยรางวัล)

ระยะ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อที่ระลึก,วิ่งเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก,ถ้วยรางวัล)

ระยะ 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 690 บาท (เสื้อที่ระลึก,วิ่งเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก,เสื้อFinisher อีก 1 ตัว ,ถ้วยรางวัล)

ประเภท VIP (เลือกระยะลงแข่งขันได้) ค่าสมัคร 1,000 บาท