ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม
โพสต์เมื่อ  29 มิ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 54

วันนี้ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เสวนาให้ความรู้เรื่อง วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ขุดเหง้าสาวเครือ จุนเจือพื้นถิ่น สมถวิลจินตนา” ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากการเสวนาทางประวัติศาสตร์เมืองวิเชียรบุรีแล้ว งานนี้ได้มีการเปิดตัวหนังสือ “วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม” ซึ่งเขียนโดย อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ค่ะ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ