ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
โพสต์เมื่อ  8 ต.ค. 2562 /   ผู้เขียน ชลธิชา ภูจุ้ย /  เปิดดู 131

วันนี้ (1ต.ค.62) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ