ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โพสต์เมื่อ  18 พ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 143

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์