ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
โพสต์เมื่อ  29 มิ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 56

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563 โดยการประชุมออนไลท์ ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ