ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
โพสต์เมื่อ  29 มิ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 61

วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ประชุม LC401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดโครง เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอนนักศึกษาต่างชาติระยะที่ 2
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร CLT และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล หรือ CEFR โดยเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนในชั้นเรียน เทคนิคการสอนภาษา การประเมินภาษา การออกข้อสอบ และแหล่งเรียนรู้การสอนภาษาออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ