ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
โพสต์เมื่อ  24 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 99

 

วันนี้ที่ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและทำการวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยจัดการอบรมเป็น 2 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 263