ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49
โพสต์เมื่อ  24 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 384

สำรวจ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

*************

>>วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการผู้ติดตาม ที่เดินทางมาพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 โดยทำการสำรวจสถานที่สนามแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์, และ สนามกีฬากลางเพชรบูรณ์

>>ในการนนี้มี นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับด้วย

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ