ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสต์เมื่อ  12 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 68

 

********************************

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เริ่มเวลา 10.09 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะ สำนักฯ และนักศึกษา พร้อมกันมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์