ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ  9 ต.ค. 2562 /   ผู้เขียน อนนท์ กันผง /  เปิดดู 180

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ทำบุญคณะ) ณ อาคารคณะมนุษย์ หลังใหม่ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ