ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
โพสต์เมื่อ  8 ต.ค. 2562 /   ผู้เขียน อนนท์ กันผง /  เปิดดู 160

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ