ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10
โพสต์เมื่อ  30 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 123

พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10

*********************************************************************

			</div>
			<!---------------------------------------------------->
						<div id=