ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการแข่งขันยูยิตสู ในกีฬาแห่งชาติ ภาค5 กำแพงเพชรเกมส์
โพสต์เมื่อ  22 พ.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 29

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

*******************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสู ในกีฬาแห่งชาติ ภาค5 กำแพงเพชรเกมส์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับรางวัลจำนวน 2 เหรียญทอง

ดังนี้

- นางสาวปภาวดี สอนทะ

รุ่นน้ำหนัก 63+

1 เหรียญทองประเภท Fighting

- นางสาวดารัตน์ ทองแบบ

รุ่นน้ำหนัก 63+

1 เหรียญทองประเภท Newaza