ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล
โพสต์เมื่อ  9 ต.ค. 2562 /   ผู้เขียน อนนท์ กันผง /  เปิดดู 234

วันที่ 8 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินท ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล วางแผนปรับปรุงโรงแรมช่ออินทนิล เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโรงแรมมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ฝึกประสบการณ์ให้บริการโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล เร็วๆ นี้
ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า หลังจากการปรับปรุงแล้วเสร็จโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล จะสามารถเปิดบริการได้อีกครั้ง โดยห้องพักจะปรับให้มีราคาหย่อมเยาว์ เพื่อบริการบุคลากร นักศึกษา และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย
สำหรับความคืบหน้าด้านการประกาศประกวดราคา และการดำเนินการต่างๆ ทีมข่าวจะติดตามมารายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ