ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิก
โพสต์เมื่อ  28 ก.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 192

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิกโรงเรียนเทศกาลแห่งเครือข่ายความร่วมือ SIP+Consortium ครั้งที่ 6

**********************

วันที่ 26 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิกโรงเรียนเทศกาลแห่งเครือข่ายความร่วมือ SIP+Consortium ครั้งที่ 6

เพื่อตอบสมองวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและผลิตบุคลากรด้านวิชาการระดับกลางทางด้านฟิสิกส์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์