ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส
โพสต์เมื่อ  23 ธ.ค. 2565 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 755