ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
29 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โพสต์เมื่อ  8 ต.ค. 2562 /   ผู้เขียน อนนท์ กันผง /  เปิดดู 274

ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 นั้น และจากวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยในวันนี้ (29 กันยายน 2562) เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป ณ หอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมะ ในหัวข้อการทำงานอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยยุค 4.0 โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต อีกด้วย

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ