ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจังหวัดเพชรบูรณ์
โพสต์เมื่อ  20 มี.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 232

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าด้วยกระบวนการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการอบรมกรรมวิธีการทำน้ำพริก 3 ชนิด คือ น้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา และน้ำพริกกากหมู เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชนจัดการตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น