แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |