ข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประกาศข่าว/กิจกรรม
การติดต่อสื่อสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-7141 โทรสาร : 0-5671-7141
E-mail : research_pcru@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง...