แผนผังอาคารเรียน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอาคารเรียน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121, 1122, 1129

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 5704 ครั้ง ]