บริการข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน

 คู่มือแผนการเรียน

 ติดต่อสอบถาม

  •  กองพัฒนานักศึกษา 056-717-144 และ 056-717-100 ต่อ 5101
  •  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  •      โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100
  •      ต่อ 1121, 1122, 1129
  •      FB Messenger: คลิกที่นี่
  •  แจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบสารสนเทศและอีเมล
    ผ่านข้อความเพจสำนักวิทยบริการฯ
  •      FB Messenger: คลิกที่นี่
[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 63446 ครั้ง ]