บริการข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน

 ติดต่อสอบถาม

  •  กองพัฒนานักศึกษา 056-717-144 และ 056-717-100 ต่อ 5101
  •  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  •      โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100
  •      ต่อ 1121, 1122, 1129
  •      FB Messenger: คลิกที่นี่
  •  แจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบสารสนเทศและอีเมล
    ผ่านข้อความเพจสำนักวิทยบริการฯ
  •      FB Messenger: คลิกที่นี่
ปรับปรุงล่าสุด 12 มกราคม 2565