ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) การจัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )
การจัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 vDrITPkDOz2xHoFAAPF62013-02-20_10-41-55.pdf
เอกสาร 2 VgSsuUm7scfcbX5wpc8M2013-02-20_10-42-01.pdf
เอกสาร 3 9jiRoY7oV0o7ExH3Qdot2013-02-20_10-43-10.pdf