ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ
รายละเอียด

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

 โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2555
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 tJhCi9B8iNX7uO3hrVxd2012-12-03_15-42-47.pdf