ข่าวประกาศ

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ”
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้อง IT105 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


08.00น. – 08.30น. ลงทะเบียน
08.30น. – 08.45น. พิธีเปิด


กล่าวรายงานการจัดงาน โดย นางสาวศิรดา แสงนก ผู้อำนวยการกองกลาง
พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี


วิทยากร โดย
นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ช่วยวิทยากร
1.นายชัยมงคล แก้วสี วิชาการคอมพิวเตอร์
2.ว่าที่ร้อยตรี ชะนะพล จักรเสน


08.45น. – 10.45น. เรียนรู้เทคนิคการทำ PowerPoint แบบมืออาชีพ
10.45น. – 11.00น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00น. – 12.00น. ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
12.00น. ปิดโครงการ และรับประทานอาหารกลางวัน

 โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2566
ไฟล์แนบ -