ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 3207

กรอกข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

0-567-17100 ต่อ 3207

จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-16.30 น.

independent@pcru.ac.th

ส่งคำถามของคุณได้ทุกเวลา!