JAN
31
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๔ หน่วยงาน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.  
     
JAN
24
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดตลาดนัด University shopping Street  
     
JAN
17
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
DEC
21
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ  
     
DEC
6
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
NOV
22
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
     
FEB
17
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
     
FEB
14
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
     
FEB
7
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ คร  
     
FEB
1
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั  
     
JAN
31
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  
     
JAN
30
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
Online : 7
Today : 4
 Yesterday : 3,004
This Month : 50,263
 This Year : 115,777
Total : 4,910,746
^ Back to Top