NOV
22
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
NOV
15
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ  
     
OCT
19
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่อ  
     
OCT
19
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่อ  
     
OCT
19
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  
     
OCT
19
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ(พนักงานมหา  
     
NOV
8
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖  
     
OCT
29
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
     
OCT
20
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิ  
     
OCT
16
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จำนว  
     
OCT
16
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ  
     
OCT
9
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลั  
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
Online : 50
Today : 2,966
 Yesterday : 3,495
This Month : 66,387
 This Year : 763,101
Total : 4,708,876
^ Back to Top