NOV
7
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
NOV
3
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.  
     
OCT
29
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
SEP.
28
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
     
AUG
31
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล  
     
AUG
28
สวพ. ขอเชิญเข้าร่วม ชม ชิม ช็อป อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
NOV
28
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑)  
     
NOV
19
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑)  
     
NOV
15
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา (The Recruitment of Foreign  
     
OCT
30
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑)  
     
OCT
29
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(จ้างเหมา) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  
     
OCT
26
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ (Announcement of Successful Ap  
Online : 6
Today : 1,012
 Yesterday : 673
This Month : 15,425
 This Year : 679,132
Total : 5,474,101
^ Back to Top