มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556
          PCRU E-NEWS

มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 

          ที่ห้องประชุมศรีชมภู  นางพัชริยา  ศรีสด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2556 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556  ณ หอประชุมประกายทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น.
            ในที่ประชุมได้มีการ แนะนำถึงแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการ เช่น ด้านบุคลิกภาพ  การแต่งกาย  ท่วงทีวาจา และปฏิภาณไหวพริบของผู้สมัครเป็นนักศึกษา   รวมถึงการแนะนำเรื่องการย้ายสาขาของนักศึกษาที่อาจจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในวันที่ สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช.  ปีการศึกษา 2556 ด้วย
            ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 056-717119.


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2013-05-02 / 12:14:55

จำนวนผู้ชม : 709


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th