เชิญร่วมงานศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          PCRU E-NEWS

เชิญร่วมงานศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เชิญร่วมงานศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 นี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมงานมีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระภิกษุ กิจกรรมเสวนา และงานเลี้ยงสังสรรโต๊ะจีน ที่นั่งละ 300 บาทต่อท่าน
ในงานจะมีการเลือกตั้งประธานศิษย์เก่า และนำเสนอภาพกิจกรรมวันเก่าๆในอดีตของนักศึกษาและสาขาวิชาฯ เชิญทุกท่านร่วมรำลึกเหตุการณ์
และพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 4504, 4505.


โดย :
วันที่ : 2013-01-07 / 08:00:11

จำนวนผู้ชม : 771


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th