จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 15
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 63
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 643
  ผู้เข้าชมปีนี้: 2851
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 57745
2018-04-26
เวลา : 16:28:24 PM
   PCRU E-NEWS

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้ สถานีตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์

2018-04-26 / 15:20:23
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ผู้บริหาร มรภ.พช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

2018-04-25 / 14:10:33
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

2018-04-24 / 14:34:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมหารือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐบาล หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

2018-04-24 / 14:21:03
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบสัมภาษณ์ นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-04-23 / 16:44:10
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาบุคลิกภาพในงานราชการและงานพิธีการ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลิกภาพที่ดี

2018-04-23 / 16:19:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เปิดประชุมกรรมการสภาฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

2018-04-20 / 10:57:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.เขาค้อ ในโครงการปั่นการกุศล เขาค้อใจทะลุร้อย

2018-04-17 / 16:10:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.พช. สอบคัดเลือก นศ.รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-04-10 / 15:45:55
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 /2560

2018-04-10 / 15:41:02
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

2018-04-09 / 15:46:53
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

2018-04-06 / 10:26:21
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การอบรมลูกเสื้อสามัญรุ่นใหญ่

2018-04-05 / 16:11:18
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยากาศการประชุมสภานักศึกษา

2018-04-04 / 16:02:44
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมงานบัณฑิตศึกษา

2018-04-04 / 11:27:48
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาหลัง ปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

2018-04-03 / 16:46:51
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/256

2018-04-02 / 13:52:40
โดย : อนนท์ กันผง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

2018-04-02 / 13:52:08
โดย : อนนท์ กันผง

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

2018-03-23 / 16:31:14
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์ 61

2018-03-23 / 15:49:17
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-03-23 / 11:09:16
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561

2018-03-22 / 10:31:53
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2018-03-16 / 16:02:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

2018-03-15 / 11:02:01
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง” ประจำปี2561

2018-03-14 / 14:44:29
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยากาศการประชุม กบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2018-03-14 / 14:33:13
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะมนุษยฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ

2018-03-14 / 13:10:22
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์การผลิต

2018-03-07 / 16:24:16
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมการติดตามตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

2018-03-07 / 14:29:55
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

2018-03-02 / 14:18:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1949 Record : 65 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>