PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 16
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 12
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 49
  ผู้เข้าชมปีนี้: 4158
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 34697
2015-08-03
เวลา : 17:47:49 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  อบรมภาษาลาวรุ่นที่ 2
 

  กำหนดการวันแม่แห่งชาติ 255
 

  โครงการก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
 

  รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิลช่อที่ 42
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร
 

  สำนักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  แห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  ประเมินผลดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 

  โครงการนวัตกรรมอาหารอาเซียน
 

  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

  สอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษาชายแดนใต้
 

  กำหนดการแห่เทียนพรรษา 2558
 

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558
 

  รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 27-7-58
 

  รายการราชภัฏนัดพบ
 

  บรรยากาศการปิดโครงการ ภาษาลาว
 

  บรรยากาศ การสัมภาษณ์ นศ.ที่ประสงค์จะเข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  บรรยากาศ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต นศ.ใหม่ 2558 รุ่นที่ 3