จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 14
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 15
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 617
  ผู้เข้าชมปีนี้: 6947
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 51573
2017-07-28
เวลา : 19:55:53 PM
   PCRU E-NEWS

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ปลูกจิตรสำนึก เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะอย่างยั่งยื่น

2017-07-28 / 11:35:52
โดย : อนนท์ กันผง

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

2017-07-28 / 11:35:36
โดย : อนนท์ กันผง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

2017-07-27 / 14:15:27
โดย : อนนท์ กันผง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

2017-07-27 / 14:15:01
โดย : อนนท์ กันผง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2560

2017-07-24 / 10:54:34
โดย : อนนท์ กันผง

โครงการทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

2017-07-21 / 11:06:54
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกบันทึกเทปถวาย พระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

2017-07-20 / 09:50:25
โดย : อนุสิษฐ์ กันคำ

ผู้บริหาร มรภ.พช. ร่วมเวทีสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคม กองทัพภาคที่ 3

2017-07-20 / 09:48:37
โดย : อนุสิษฐ์ กันคำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2017-07-19 / 14:34:34
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม การเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

2017-07-19 / 14:22:50
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อม งาน ศิลปินสัญจร 2560

2017-07-18 / 15:04:09
โดย : อนนท์ กันผง

มรภ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ร่วมทำบุญ ถวายในหลวง 27 ก.ค.2560

2017-07-17 / 13:50:17
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

2017-07-16 / 11:20:18
โดย : อนนท์ กันผง

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

2017-07-15 / 11:38:14
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13 – 14 ก.ค.2560

2017-07-13 / 13:23:36
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2017-07-13 / 13:21:38
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.เพชรบูรณ์ ปรับปรุงยุทธศาสตร์ Reprofiling มรภ.พช.

2017-07-07 / 11:00:11
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นสุดท้าย

2017-07-07 / 10:58:30
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สำนักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบ ISO 9001

2017-07-07 / 10:57:04
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา

2017-07-04 / 16:32:38
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 2

2017-07-04 / 15:44:44
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

งานคาราวานวิทยาศาสตร์

2017-07-04 / 09:43:57
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-07-01 / 10:25:56
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ประชุมสภา

2017-06-29 / 12:58:51
โดย : อนนท์ กันผง

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

2017-06-29 / 12:57:46
โดย : อนนท์ กันผง

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่3/2560

2017-06-29 / 12:57:22
โดย : อนนท์ กันผง

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559

2017-06-24 / 12:13:34
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีปิดโครงการ English We Can

2017-06-23 / 15:34:51
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ครูลูปปัด เจ้าของเพจ TOELC ตีแพร่แบไต๋สอบอย่างไรให้ได้ 900 Plus บรรยายเทคนิคที่หลากหลายในการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ให้ บุคลากร มรภ.เพชรบูรณ์

2017-06-23 / 13:20:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงานวิจัย

2017-06-23 / 13:18:29
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1794 Record : 60 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>