จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 1
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 52
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 660
  ผู้เข้าชมปีนี้: 1361
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 56255
2018-02-22
เวลา : 00:19:51 AM
   PCRU E-NEWS

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

2018-02-21 / 11:05:21
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต

2018-02-15 / 15:24:10
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2018-02-15 / 15:22:05
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.เกรียงไกร ทิมศร อาจารประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2018-02-14 / 14:18:34
โดย : อนนท์ กันผง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (กบ) ครั้งที่ 2/2561

2018-02-14 / 14:18:23
โดย : อนนท์ กันผง

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

2018-02-14 / 14:17:51
โดย : อนนท์ กันผง

เดิน - วิ่ง มรภ.พช แจกเหรียญ 300 รางวัล ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

2018-02-14 / 14:17:19
โดย : อนนท์ กันผง

เปิดตลาด “ University Shopping Street”

2018-02-07 / 15:47:02
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณะกรรม เตรียมงานจัดงานเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนามราชภัฏ

2018-02-07 / 15:45:20
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต

2018-02-07 / 15:43:43
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

2018-02-06 / 11:38:07
โดย : อนนท์ กันผง

เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกประวัติ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

2018-02-05 / 13:24:46
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

2018-02-02 / 10:22:15
โดย : อนนท์ กันผง

โครงการประชุม QA – สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน)

2018-01-29 / 15:32:04
โดย : นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก

อบรมส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOBoT

2018-01-26 / 14:47:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่บุคลากร

2018-01-24 / 16:27:28
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โดยคณะบุคคล

2018-01-24 / 15:49:43
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

2018-01-19 / 11:56:48
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

2018-01-18 / 13:15:16
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

"ออนซอน Art Thesis 2017 " งานแสดงศิลปะนิพนธ์ ในรูปแบบต่างๆของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาศิลปกรรม

2018-01-17 / 15:46:44
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2018-01-17 / 15:32:57
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

วันพ่อขุนรามคำแหง

2018-01-17 / 13:21:39
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะการจัดการฯ จัดอบรมเทคโนโลยีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ

2018-01-17 / 10:40:37
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

วันครู ประจำปี 2561

2018-01-16 / 16:39:46
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยากาศการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-16 / 15:57:20
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

"ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์"

2018-01-15 / 13:14:12
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดนิทรรศการมีชีวิตในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

2018-01-11 / 11:33:46
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีถอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ก่อนรื้อถอดพระเมรุมาศจำลอง

2018-01-10 / 13:27:35
โดย : อนนท์ กันผง

ส่งความสุขเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

2017-12-28 / 11:00:05
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

รับรายงานตัว นศ. รอบ 1.2

2017-12-28 / 10:25:16
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1914 Record : 64 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>