PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 18
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 17
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 88
  ผู้เข้าชมปีนี้: 4705
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 35244
2015-09-04
เวลา : 19:27:30 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช ประจำปี 2558
 

  ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ภาค กศ.ปช.
 

  ประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 

  ประชุมวิพากษ์องค์ความรู้ การจัดการความเป็นมืออาชีพ
 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้จากงานวิจัย
 

  อบต.สะเดียงจะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

  โครงการปลูกแม่ เกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2558
 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ
 

  สุ่มตรวจคัดกรองน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล ป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 

  การเปิดซองประมูลร้านค้า อาคารโภชนาการ (หลังใหม่) ครั้งที่ 2
 

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดับไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
 

  ปลูกต้นไม้ “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 

  อบรมการทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน รุ่นที่ 2
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
 

  ขอแจ้งการจัดการจราจรภายใน มรภ.เพชรบูรณ์