จำนวนผู้ชม On Line: 5 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 47
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 50
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 929
  ผู้เข้าชมปีนี้: 3444
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 48070
2017-03-28
เวลา : 20:53:01 PM
   PCRU E-NEWS

ลาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการ ไปต่างประเทศ

2017-03-27 / 15:15:43
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยากาศวันนี้ (25 มี.ค.2560) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้สอบสัมภาษณ์ และรับรายงานตัว นศ.ภาค กศปช. ประจำปีการศึกษา 2560 ที่หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2017-03-25 / 12:41:12
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

MOU บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมมือกันในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก

2017-03-20 / 12:54:47
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

นักกีฬาคนเก่ง

2017-03-17 / 11:50:30
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

“เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจพิชิตภัยยาเสพติด”

2017-03-17 / 11:20:22
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

งานสหกิจศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

2017-03-15 / 16:19:01
โดย : อนนท์ กันผง

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

2017-03-15 / 16:18:41
โดย : อนนท์ กันผง

สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5

2017-03-14 / 12:33:44
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

2017-03-13 / 09:27:37
โดย : อนนท์ กันผง

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

2017-03-10 / 12:22:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมหลักสูตร “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์

2017-03-09 / 12:26:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะผู้บริหาร พบนายทรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

2017-03-08 / 15:03:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เลือกรายวิชา GE วันแรก

2017-03-08 / 12:13:42
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

หารือแนวทางจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร สนับสนุนผลิตเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด

2017-03-08 / 12:08:53
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยาย พิเศษ บาทบาทนักศึกษากับการเมืองภาคพลเมือง

2017-03-07 / 14:51:09
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

แสดงความยินดีกับอธิการบดี คนใหม่

2017-03-07 / 14:45:15
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

2017-03-04 / 14:39:29
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

วันนี้ 2 มี.ค.2560 เวลา 11.00 น. ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อธิการบดีคนใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2017-03-02 / 15:01:42
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษา

2017-03-01 / 11:38:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เปิดศูนย์ฝึกและปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English and Incorporative Center (EPIC)

2017-03-01 / 11:31:47
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

แสดงความยินดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

2017-02-25 / 15:39:52
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

บรรยากาศ หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าที่อธิการบดีคนใหม่

2017-02-23 / 11:34:48
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ชุดใหม่ ร่วมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งแรก

2017-02-23 / 10:01:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อธิการบดี มรภ.พช คนใหม่ ประชุมคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งแรก

2017-02-22 / 16:07:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีลาสิกขา พระนวกะ 31 รูป วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-22 / 14:13:26
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 7

2017-02-22 / 11:45:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป

2017-02-22 / 10:50:14
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-02-21 / 16:37:41
โดย : อนนท์ กันผง

รวมพลังความดีพระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-02-21 / 14:46:50
โดย : อนนท์ กันผง

คำสั่งแต่ตั้งรองอธิการบดี ชุดใหม่

2017-02-20 / 16:40:41
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1691 Record : 57 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>