PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 9
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 9
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 598
  ผู้เข้าชมปีนี้: 6478
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 37017
2015-11-30
เวลา : 13:07:17 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
*
 

  งาน Mulberry Fest....
 

  "ลอยกระทงรื่นเริง ยามอีเกิ้งเต็มดวง เชิ้บๆ ภาค ๒ " ....
 

  ร่วมพิธีเนรัญชราสัตยาธิฐาน ลอยถาด ลอยกระทงบูชาพระเจ้า....
 

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิธีการมอบป้ายประชาสัมพันธ์การรัยสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี....
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 พ.ย.2558....
 

  โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำการศึกษา 2558....
 

  สำนักวิทยฯ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จัดงานเล่าเรื่องจากพระจันทร์....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559....
 

  คณะวิทยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ MOU กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ....
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประสบผลสำเร็จครับ เข้ารอบเป็นทีมแรกของโซนภาคเหนือ....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559....
 

  สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  มรภ.พช ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....
**