PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 10
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 17
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 514
  ผู้เข้าชมปีนี้: 2255
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 39796
2016-05-29
เวลา : 18:25:56 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2558....
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558....
 

  ตารางกำหนดการประกาศผลสอบ ....
 

  ประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติประเภททั่วไป....
 

  งานสภากาแฟ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์....
 

  ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ....
 

  ข่าวอินทนิล ฉบับที่ 23 ประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559....
 

  ทุนต่อเนื่อง สำหรับสถานศึกษาต่างจังหวัด มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์....
 

  การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ....
 

  สัมภาษณ์และรายงานตัว ภาค กศ.ปช....
 

  ชาวอินทนิล รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้ “ร้อยกล้า อนุรักษ์ธรรมชาติ”....
 

  สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ วันที่ 2....
 

  สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรียนรวม 7 ชั้น....
 

  คณะมนุษยฯ จัดอบรมเรียนภาษาเพื่อนบ้าน ฟรี “เปิดประตูเรียนรู้ภาษาเขมร”....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 13-5-59....
 

  บรรยากาศ การรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  ประชุมยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  อธิการบดี ร่วมพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 32....
 

  วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙....
 

  นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทุนสถาบัน รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย....