จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 3
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 10
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 530
  ผู้เข้าชมปีนี้: 8133
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 52759
2017-09-23
เวลา : 12:39:52 PM
   PCRU E-NEWS

ประชุมสภา มรภ.พช. เดือน ก.ย.2560

2017-09-21 / 14:09:56
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บรรยากาศการประชุมกรรมการวิชาการ วันที่ 20 ก.ย.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2017-09-20 / 14:19:41
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560

2017-09-20 / 14:14:02
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ บริเวณวัดไตรภูมิ เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

2017-09-19 / 16:23:45
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.พช.ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบพิธีอธิษฐานจิต

2017-09-18 / 11:55:28
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.พช. จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

2017-09-18 / 11:40:20
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

วจก.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

2017-09-15 / 16:27:38
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

กีฬาสานสัมพันธ์ วันสถาปนา จากวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560

2017-09-14 / 10:28:19
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

2017-09-14 / 09:51:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มรภ.พช.

2017-09-13 / 15:34:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 มรภ.พช.

2017-09-05 / 10:43:42
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมภาษาอังกฤษ “Success in English Learning”

2017-09-05 / 09:51:14
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ปฐมนิเทศ นศ.ภาค กศปช. ประจำปีการศึกษา 2560

2017-09-02 / 12:17:57
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

2017-09-02 / 12:16:36
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ต้อนรับ คณะผู้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2017-09-02 / 10:24:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จ.เพชรบูรณ์

2017-08-31 / 16:04:50
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อ.คริสโตเฟอร์ ไรท์ บรรยายหัวข้อ “เพื่อก้าวพ้นปัญหาภาษาอังกฤษในแวดวงการศึกษาไทย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2017-08-31 / 13:20:22
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการเก่งและดี to be number one

2017-08-29 / 11:57:54
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.เพชรบูรณ์ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

2017-08-28 / 13:20:31
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning

2017-08-25 / 16:30:19
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สนุกมาก..บรรยากาศ การบรรยายพิเศษ “การจัดการชั้นเรียน” ให้อยู่หมัดด้วย “ยุทธกวน” ขั้นเทพ

2017-08-25 / 16:20:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

English We Can Phase2: Most Exclusive ครั้งที่ 2

2017-08-25 / 11:29:12
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

กองพัฒนาฯ จัดประชุมรวมพลังขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

2017-08-22 / 15:19:26
โดย : อนนท์ กันผง

งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2017-08-22 / 15:19:09
โดย : อนนท์ กันผง

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

2017-08-21 / 16:09:41
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ใหม่ 4.0” วันที่ 2 คณาจารย์ มรภ.เพชรบูรณ์ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ฐานเรียนรู้

2017-08-20 / 11:28:07
โดย : อนุสิษฐ์ กันคำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ใหม่ 4.0”

2017-08-19 / 10:59:47
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะวิทย ฯ จัดโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

2017-08-19 / 10:28:18
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สสว. จัดโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ : English We Can Phase 2 : Most Exclusive

2017-08-16 / 16:51:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มรภ.พช. จัดโครงการวันแม่ ประจำปี 2560

2017-08-16 / 12:52:22
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1840 Record : 62 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>