PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 29
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 407
  ผู้เข้าชมปีนี้: 2809
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 33348
2015-05-23
เวลา : 14:26:26 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับรายงานตัว นศ.ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการคัดเลือก
 

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
 

  ประมวลภาพบรรยากาศงานสภากาแฟ
 

  สิ่งต้องปฏิบัติ ในการรายงานตัว นศ.ภาคปกติ
 

  มรภ.เพชรบูรณ์ เจ้าภาพงานสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
 

  รายระเอียดการรายงานตัวของ นศ. กศ.ปช.
 

  รวมภาพกิจกรรมกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร 2558
 

  งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ประกอบการทำวิทยานิพนธ์”
 

  ข่าวดีค่ะ มรภ.เพชรบูรณ์ ขยายเวลาสอบสัมภาษณ์ นศ. ภาคปกติเพิ่มเติม
 

  เวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแด่ประชาชน
 

  สารอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 07.00 น. วันที่ 15 พ.ค.2558 ถึงชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้มาร่วมเวทีเสวนา สปช. 15,00 คน คะ
 

  พรุ่งนี้เชิญทุกท่าน นะคะ ฟรีคะ
 

  บรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นศ. ใหม่
 

  เชิญผู้บริหาร ร่วมสภากาแฟ
 

  เตรียมจัดสถานที่ รองรับโครงการเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์
 

  อธิการบดี นำผู้บริหารเข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
 

  การประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 / 2557
 

  การประชุมรถไฟต้องไปเพชรบูรณ์
 

  บรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปีการกศึกษา 2557 วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  เก็บตกกิจกรรมวันสงกรานต์