PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 7
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 15
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 320
  ผู้เข้าชมปีนี้: 4735
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 42276
2016-10-24
เวลา : 08:34:16 AM
  PCRU E-NEWS
 

  "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2559....
 

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ....
 

  พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ....
 

  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ อ.สุเมธ สงวนใจ....
 

  กำหนดการรดน้ำศพ อ.สุเมธ สงวนใจ....
 

  ชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี อย่างเนืองแน่น....
 

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ได้ขอให้สถานที่ราชการ ลดธงครึ่งเสา 30 วัน และขอให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป....
 

  แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง ในหลวง เสด็จสวรรคต....
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสำหรับผู้บริหารที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  นศ.คณะมนุษยฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “จุดไฟชีวิต คิดบวก”....
 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)....
 

  เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคเหนือ....
 

  แสดงความยินดี กับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คนใหม่....
 

  “สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์”....
 

  ประชุมเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙....
 

  ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา ณ บริเวณวัดไตรภูมิ ในประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2559....
 

  ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะวิทยาการจัดการ....
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559....
 

  ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ....
 

  บันทึกเทป รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ....