PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 20
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 25
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 418
  ผู้เข้าชมปีนี้: 3307
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 40848
2016-07-26
เวลา : 21:04:55 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินทนิล “อินทนิลช่อที่ 43” ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ....
 

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1....
 

  ** อธิการบดี มรภ.พช เตรียมทอดผ้าป่าการศึกษาให้ นศ.**....
 

  อธิการบดี เเละบุคลากร มรภ.พช. ร่วมงานวันเข้าพรรษา ....
 

  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ....
 

  อธิการบดี มรภ.พช. ร่วมวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8-7-59....
 

  อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2....
 

  สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”....
 

  กกต. พช เปิดงาน kick off ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงครั้งแรก New Voter 7 สิงหา2559 และรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกใช้สิทธิประชามติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 27....
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าห้องเรียน....
 

  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1(ปค.1)....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1-7-59....
 

  ศึกษาเอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม (Booklet) ก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียง ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ect.go.th/....
 

  บรรยากาศ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559....
 

  ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดง่ายๆ 3 ช่องทาง....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 26....