จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 2
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 8
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 279
  ผู้เข้าชมปีนี้: 3870
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 58764
2018-06-18
เวลา : 06:31:36 AM
   PCRU E-NEWS

ผู้บริหาร ธ.ไทยพาณิชย์ มอบเงินรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา

2018-06-14 / 11:27:19
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วจก. และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

2018-06-08 / 14:06:26
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมจัดทำหนังสือ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ระลึกในวาระครบรอบ 45 ปี ของมหาวิทยาลัย”

2018-06-05 / 15:53:12
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.เพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะสมาคมนักข่าว สปป.ลาว

2018-06-04 / 10:17:39
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

กิจกรรมวันรักต้นไม้ พ.ศ.2561

2018-05-28 / 14:16:45
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ชาติ ประจำปี 2561

2018-05-25 / 14:32:44
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งใหม่

2018-05-25 / 11:59:04
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

2018-05-22 / 13:57:03
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2018-05-21 / 12:51:04
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

นโยบายความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2018-05-18 / 09:26:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ PLC”

2018-05-16 / 10:46:32
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ เตรียมพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

2018-05-15 / 15:44:50
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

รับรายงานตัว นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-05-15 / 13:34:23
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

รับมอบหมวดเฉย

2018-05-15 / 12:28:14
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ

2018-05-12 / 13:40:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน

2018-05-12 / 13:37:47
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สรุปผลการดำเนินงานประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชรบุระเกมส์”

2018-05-10 / 16:24:49
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนเรียนดี

2018-05-09 / 15:15:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2018-05-08 / 14:39:04
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-04-27 / 11:17:59
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดศูนย์ประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชรบุระเกมส์”

2018-04-27 / 10:41:32
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้ สถานีตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์

2018-04-26 / 15:20:23
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ผู้บริหาร มรภ.พช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

2018-04-25 / 14:10:33
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

2018-04-24 / 14:34:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมหารือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐบาล หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

2018-04-24 / 14:21:03
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบสัมภาษณ์ นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-04-23 / 16:44:10
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาบุคลิกภาพในงานราชการและงานพิธีการ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลิกภาพที่ดี

2018-04-23 / 16:19:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เปิดประชุมกรรมการสภาฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ชุดใหม่

2018-04-20 / 10:57:07
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.เขาค้อ ในโครงการปั่นการกุศล เขาค้อใจทะลุร้อย

2018-04-17 / 16:10:35
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

มรภ.พช. สอบคัดเลือก นศ.รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

2018-04-10 / 15:45:55
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 1970 Record : 66 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>