PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 10
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 20
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 29
  ผู้เข้าชมปีนี้: 2918
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 40459
2016-07-02
เวลา : 14:21:38 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1-7-59....
 

  ศึกษาเอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม (Booklet) ก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียง ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ect.go.th/....
 

  บรรยากาศ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559....
 

  ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดง่ายๆ 3 ช่องทาง....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 26....
 

  สถาบันวัจัยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์....
 

  ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย....
 

  คณะผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ บันทึกเทปถวายพระพรพระราชินี ณ สวท.พิษณุโลก....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24-6-59....
 

  สภากาแฟประจำเดือน มิถุนายน 2559....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 25....
 

  อบรมผู้นำรับน้องและประชุมเชียร์ อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2559 ....
 

  ประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ....
 

  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559....
 

  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ปี 2559....
 

  ลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี....
 

  รับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ....
 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเเละหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2559....
 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ....