PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 4
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 8
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 503
  ผู้เข้าชมปีนี้: 3875
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 41416
2016-08-30
เวลา : 04:31:39 AM
PCRU E-NEWS
  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลองค์กรด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากกรมบัญชีกลาง
  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้จัดโครงการงานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศ การสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  อดีต สส.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล“เงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”
  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 31
  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ทอดผ้าป่าการศึกษาให้ พร้อมตั้งกองทุนช่วยเหลือ นศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  PCRU E-NEWS
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลองค์กรด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากกรมบัญชีกลาง....
 

  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้จัดโครงการงานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  ประกาศ การสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ....
 

  อดีต สส.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล“เงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 31....
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ทอดผ้าป่าการศึกษาให้ พร้อมตั้งกองทุนช่วยเหลือ นศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์....
 

  พรุ่งนี้ จะถึงงานทอดผ้าป่าการศึกษาให้ นศ. แล้วนะคะ ....
 

  งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา....
 

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา GE)....
 

  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช ประจำปีการศึกษา 2559....
 

  มหัศจรรย์ เมล็ดถั่วกู้โลก ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559....
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559....
 

  **เยี่ยมเล๊ยย** ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ประจำวันที่ 17 ส.ค.59....
 

  ดำนาปลูกข้าว และปลูกข้าวแบบชาวเขา ในโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แปลงเกษตรผสมผสาน” เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ....
 

  ปล่อยอึ่งโกก (อึ่งปากขวด) คืนสู่ป่าธรรมชาติ....
 

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2559 รุ่นที่1....
 

  พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 11-8-59....
 

  อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมทอดผ้าป่าการศึกษาให้ นศ.....