PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 4 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 16
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 25
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 40
  ผู้เข้าชมปีนี้: 1845
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 32384
2015-04-02
เวลา : 14:56:46 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
 

  งานวัน“รื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี ๒๕๕๘”
 

  อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้งาน สื่อ eDLTV และ SAS Curriculum Pathways
 

  อบรมรับมือแผ่นดินไหว
 

  งานประกันฯ จัดอบรม “สนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์25-3-58
 

  ขอเชิญร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2557
 

  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง" ประจำปีการศึกษา 2558
 

  ว๊าวววววว ฟรีทุ๊กก กิจกรรมเล๊ยยยย
 

  เตรียมเฮ เปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 1 เม.ย 58 ร้าน 7-ELEVEN ขอเปิดก่อน 31 มี.ค 58 นี้
 

  ร่วมพิธีอัญเชิญส่วนศีรษะหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ ที่สุดในโลก
 
  การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
 

  อบรม ระบบส่งเกรดออนไลท์และระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลท์
 

  โครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"
 

  รายการราชภัฏนัดพบ เสาร์ที่ 15 มีนาคม 2558
 

  งานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ...“คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว”…
 

  กิจกรรมแจกสุกรพันธุ์เหมยซาน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 

  นักวิจัยระดับดีมาก
 

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประจำปี 2557