PCRU : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 2918
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 

คลิกที่นี่

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ป... หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นป เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ประกาศเปิดใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... เนื่องจากอาคารหอสมุดหลังใหม่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2555  read more+...
ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS ... ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS เมื่อ 28 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห เมื่อ 15 สิงหาคม 2556  read more+...
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ... ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปร เมื่อ 20 ธันวาคม 2555  read more+...
^ Back to Top