PCRU : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 2391
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 

คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลั... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลั เมื่อ 4 มีนาคม 2557  read more+...
การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมกา... ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงกา เมื่อ 24 ธันวาคม 2555  read more+...
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครจัดงานกินข้าวแลง แยงฟ้อน ต้อนฮับหมู่เฮา... สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครจัดงานกินข้าวแลง แยงฟ้อน ต้อนฮับหมู่เฮา เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555  read more+...
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ... ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปร เมื่อ 20 ธันวาคม 2555  read more+...
^ Back to Top