PCRU : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 2550
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 

คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลั เมื่อ 22 เมษายน 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเ... ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลา การลงรับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจา เมื่อ 19 พฤษภาคม 2557  read more+...
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555... บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555  read more+...
สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555... สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555 เมื เมื่อ 30 ตุลาคม 2555  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาล... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาล เมื่อ 17 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top