PCRU : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 2408
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 

คลิกที่นี่

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์เสียงดิจิตอลสำ... คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการอบรมเช เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556  read more+...
การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมกา... ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงกา เมื่อ 24 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลั... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลั เมื่อ 4 มีนาคม 2557  read more+...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โดยวิธ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โ เมื่อ 14 ตุลาคม 2556  read more+...
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ป... หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นป เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555  read more+...
^ Back to Top