PCRU : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 4102
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 

คลิกที่นี่

โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง โครงการอบรมการสร้าง... โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง โครงการอบรมการสร้าง เมื่อ 22 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 2 ตุลาคม 2557  read more+...
ขอเชิญส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาส... ขอเชิญส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาส เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิ... พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ 9 มิถุนายน 2558  read more+...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการจับฉลากแบ่งสายการแข่ง... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยร เมื่อ 30 ตุลาคม 2555  read more+...
^ Back to Top