PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 793
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ตรวจสอบราย... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เมื่อ 6 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเ... ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลา การลงรับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจา เมื่อ 19 พฤษภาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึก เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556  read more+...
วิธีปริ๊นรายชื่อนักศึกษา... วิธีปริ๊นรายชื่อนักศึกษา เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
สพฐ. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดปร เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556  read more+...
^ Back to Top