PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 1182
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบั... รายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบั เมื่อ 8 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุ เมื่อ 4 กันยายน. 2558  read more+...
ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS ... ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS เมื่อ 28 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา เมื่อ 15 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารั... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ เมื่อ 26 มกราคม 2558  read more+...
^ Back to Top