PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 1355
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึ... ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึ เมื่อ 29 สิงหาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ผลง... แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ผลงานวิชาการ และตำรา เมื่อ 31 สิงหาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนก เมื่อ 29 สิงหาคม 2557  read more+...
ประกาศหน่วยงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันบัน... ประกาศหน่วยงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันบัน เมื่อ 13 สิงหาคม 2557  read more+...
^ Back to Top