PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 1228
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library... แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library เมื่อ 26 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 เมื่อ 18 ธันวาคม 2555  read more+...
โครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเ... โครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 201... กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 201 เมื่อ 27 มิถุนายน 2556  read more+...
^ Back to Top