PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 873
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศเปิดใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... เนื่องจากอาคารหอสมุดหลังใหม่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ... ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ เมื่อ 9 มกราคม 2556  read more+...
กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 201... กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 201 เมื่อ 27 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 2 กันยายน. 2557  read more+...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงานว... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงานว เมื่อ 1 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top