PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 1388
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕... กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕ เมื่อ 1 กันยายน. 2557  read more+...
โครงการสนับสนุนงบจัดการเรียนการสอนทางไกล... โครงการสนับสนุนงบจัดการเรียนการสอนทางไกล เมื่อ 26 มีนาคม 2557  read more+...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนพิธีเปิดกีฬา... ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555  read more+...
รับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าร่วม พิธีเปิด-ปิด กีฬานักเรียนคนพิการแห่... รับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าร่วม พิธีเปิด-ปิด กีฬานักเรียนคนพิการแห่ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
^ Back to Top