PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5161
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสิรินธร จำนวน ๑ งาน... ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรั เมื่อ 2 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖) รวม ... ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖) รวม เมื่อ 30 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็... ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ เมื่อ 16 มกราคม 2558  read more+...
ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ ๒... ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ ๒ เมื่อ 1 ธันวาคม 2557  read more+...
^ Back to Top