PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 3228
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด เมื่อ 11 มิถุนายน 2558  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ เมื่อ 6 ตุลาคม 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสา... ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสา เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงอาหารใหม่ จำนวน ๑ งาน... ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงอาหารใหม่ จำนวน ๑ งาน เมื่อ 16 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน... ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน เมื่อ 13 มกราคม 2558  read more+...
^ Back to Top