PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 3632
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งข... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งข เมื่อ 13 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารดนตรี จำนวน 1 งาน... ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารดนตรี จำนวน 1 งาน เมื่อ 3 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ร... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ร เมื่อ 5 มีนาคม 2556  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556  read more+...
^ Back to Top