PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5257
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสม... ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสม เมื่อ 25 ธันวาคม 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงอาหารใหม่ จำนวน ๑ งาน... ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงอาหารใหม่ จำนวน ๑ งาน เมื่อ 29 กันยายน. 2558  read more+...
ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ... ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อ 6 มกราคม 2558  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ เมื่อ 14 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top