PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5677
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าบรรจุ และแต่งเป็นพนักงานมหาวิ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าบรรจุ และแต่งเป็นพนักงานมหาวิ เมื่อ 12 ธันวาคม 2556  read more+...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 9 ธันวาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสัมครสอบแข่งขันบุคคเพื... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสัมครสอบแข่งขันบุคคเพื เมื่อ 21 มิถุนายน 2558  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน ๑๓ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน ๑๓ รายการ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top