PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5147
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556  read more+...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ ... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ เมื่อ 30 มกราคม 2556  read more+...
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ เมื่อ 11 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที... ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที เมื่อ 8 ธันวาคม 2555  read more+...
^ Back to Top