PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 4313
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 22 กันยายน. 2557  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีกา... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีกา เมื่อ 20 มกราคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ เมื่อ 27 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร เมื่อ 30 กันยายน. 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 1 กันยายน. 2558  read more+...
^ Back to Top