PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 4577
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศผล บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครั้งที่... ประกาศผล บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครั้งที่ เมื่อ 12 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ... ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ เมื่อ 8 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักว... ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักว เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร เมื่อ 9 เมษายน 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ เมื่อ 11 มกราคม 2556  read more+...
^ Back to Top