PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5776
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ... ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ เมื่อ 13 กันยายน. 2556  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่ว... ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่ว เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน เมื่อ 5 มีนาคม 2556  read more+...
^ Back to Top