PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5424
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศผลสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) ตำแหน่ง... ประกาศผลสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) ตำแหน่ง นักวิช เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน เมื่อ 25 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ เมื่อ 30 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม เมื่อ 27 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ครั้งที่ ๒... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ครั้งที่ ๒ เมื่อ 15 มกราคม 2556  read more+...
^ Back to Top