PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 4492
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาอบอุตสาหกรรม จำนวน 4 เครื่อง... ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาอบอุตสาหกรรม จำนวน 4 เครื่อง เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคา การ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคา การ เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เมื่อ 27 ธันวาคม 2557  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อเลนส์มุมกว้าง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบ... ผลการสอบราคาซื้อเลนส์มุมกว้าง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบ เมื่อ 3 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖) ตำแห... ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖) ตำแห เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top