PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 6203
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำแผ่น PCB จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 3)... ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำแผ่น PCB จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 3) เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๓... ผลการสอบราคาซื้อชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๓ เมื่อ 18 ธันวาคม 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อ เมื่อ 19 ธันวาคม 2556  read more+...
^ Back to Top