PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 4748
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ครั้งที่ ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๔ รายการ ครั้งที่ เมื่อ 29 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินส เมื่อ 3 ธันวาคม 2556  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ เมื่อ 11 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านกา... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านกา เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557  read more+...
^ Back to Top