PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5950
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้อง... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้อง เมื่อ 27 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย... ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่ว... ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่ว เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน... ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๑ งาน เมื่อ 18 เมษายน 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสิริธร จำนวน 1 งาน... ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสิริธร จำนวน 1 งาน เมื่อ 16 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top