PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 6723
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ๕ รายกา... ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภํณฑ์ห้องปฏิบัติการ ๕ รายการ เมื่อ 28 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพ... ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑... ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน 2 รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน 2 รายการ เมื่อ 3 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน... ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน เมื่อ 13 สิงหาคม 2556  read more+...
^ Back to Top