PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 7138
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนา... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขน เมื่อ 19 กันยายน. 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการที่ ๕ ชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการที่ ๕ ชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิ เมื่อ 1 ธันวาคม 2557  read more+...
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 10 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ ... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ เมื่อ 8 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top