PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 5351
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 15 มีนาคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง และเ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง และเ เมื่อ 14 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินส... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินส เมื่อ 3 ธันวาคม 2556  read more+...
^ Back to Top