PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 4649
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6KVA ชนิ... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6KVA ชนิ เมื่อ 5 เมษายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การตัดข้อความในเอกสารประกวดราคาซ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การตัดข้อความในเอกสารประกวดราคาซ เมื่อ 16 มีนาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งข... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งข เมื่อ 13 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มแบบชั้นเดียว จำน... ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มแบบชั้นเดียว จำน เมื่อ 7 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม เมื่อ 27 มีนาคม 2556  read more+...
^ Back to Top