PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 984
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ข่าวด่วน!!! หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ... ข่าวด่วน!!! หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง เมื่อ 15 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว(อาจารย์ปร... ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว(อาจารย์ปร เมื่อ 1 ตุลาคม 2556  read more+...
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555... บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555  read more+...
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library... แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library เมื่อ 26 สิงหาคม 2556  read more+...
^ Back to Top