PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2907
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thail... ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thail เมื่อ 28 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพช... ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพช เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว(อาจารย์ปร... ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว(อาจารย์ปร เมื่อ 1 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหน... ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหน เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 14 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top