PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2087
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนว... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนว เมื่อ 26 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕... ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕ เมื่อ 17 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้ง... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้ง เมื่อ 31 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖... ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ 18 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า... ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557  read more+...
^ Back to Top