PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2075
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 17 เมษายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ และ... ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ และ เมื่อ 20 มีนาคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑... ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริก... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริก เมื่อ 15 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้องปฏิ... ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้องปฏิ เมื่อ 8 มิถุนายน 2556  read more+...
^ Back to Top