PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2746
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนการปลูกพืชระบบไร้ดิน จำนวน ๑ หลั... ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนการปลูกพืชระบบไร้ดิน จำนวน ๑ หลั เมื่อ 12 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต... ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อ 16 มิถุนายน 2558  read more+...
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 18 เมษายน 2556  read more+...
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อ... ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2556  read more+...
^ Back to Top