PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1841
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อ 3 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ เมื่อ 29 มกราคม 2556  read more+...
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศแก้ไขข้อความของคุณลักษณะและยกเลิกร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ... ประกาศแก้ไขข้อความของคุณลักษณะและยกเลิกร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2556  read more+...
^ Back to Top