PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2662
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั... ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั เมื่อ 14 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน... ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ เมื่อ 4 มกราคม 2557  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ค... ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ค เมื่อ 7 ธันวาคม 2557  read more+...
^ Back to Top