PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2815
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จัง... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จัง เมื่อ 28 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มแบบชั้นเดียว จำน... ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มแบบชั้นเดียว จำน เมื่อ 7 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง... ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เมื่อ 29 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558  read more+...
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi... ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi เมื่อ 23 กันยายน. 2558  read more+...
^ Back to Top