PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3191
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ... ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ เมื่อ 1 ธันวาคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จ เมื่อ 14 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า เมื่อ 27 ธันวาคม 2555  read more+...
ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ... ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
^ Back to Top