PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2561
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ เมื่อ 18 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธ... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธ เมื่อ 31 สิงหาคม 2558  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ วงจร เป็... ประกาศ ผลการสอบราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ วงจร เป็ เมื่อ 28 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน... ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556  read more+...
^ Back to Top