PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2957
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักว... ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักว เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั... รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รา... ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รา เมื่อ 26 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 24 ธันวาคม 2556  read more+...
^ Back to Top