PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1987
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบผล... ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบผล เมื่อ 11 เมษายน 2556  read more+...
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรอง... ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรอง เมื่อ 18 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่ง วิชาก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่ง วิชาก เมื่อ 13 สิงหาคม 2558  read more+...
^ Back to Top