PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2323
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร เมื่อ 11 มีนาคม 2556  read more+...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 3 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top