PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2422
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา เมื่อ 25 มีนาคม 2557  read more+...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เมื่อ 11 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคค... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคค เมื่อ 11 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน 13 ราย... ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน 13 ราย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top