PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3125
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ ... ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ เมื่อ 14 มิถุนายน 2556  read more+...
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นล... โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นล เมื่อ 22 เมษายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖... ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ 4 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมติดตั้ง จ... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมติดตั้ง จ เมื่อ 25 มีนาคม 2556  read more+...
^ Back to Top