PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2462
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเ... ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสา... ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสา เมื่อ 22 ตุลาคม 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)... ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ... ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557  read more+...
^ Back to Top