PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1569
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑... ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ แล... ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ แล เมื่อ 1 เมษายน 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน เมื่อ 5 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลสะเดียง อำเภ... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลสะเดียง อำเภ เมื่อ 29 กันยายน. 2558  read more+...
^ Back to Top