PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2396
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง จำนวน ๑ เคร... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง จำนวน ๑ เคร เมื่อ 17 ตุลาคม 2557  read more+...
โรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นล... โรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นล เมื่อ 15 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ เมื่อ 4 มกราคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ รายการ (ครั้... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ รายการ (ครั้ เมื่อ 17 มิถุนายน 2556  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและการผลิต พร้อมติดต... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและการผลิต พร้อมติดต เมื่อ 10 กรกฎาคม 2556  read more+...
^ Back to Top