PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3347
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๔... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๔ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศ การประมูลรื้อถอนอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง... ประกาศ การประมูลรื้อถอนอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง เมื่อ 27 เมษายน 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ... ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ... ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556  read more+...
^ Back to Top