PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2486
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ จำนวน ๑ เคร... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ จำนวน ๑ เคร เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารดนตรี จำนวน 1 งาน... ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารดนตรี จำนวน 1 งาน เมื่อ 14 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริก... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริก เมื่อ 15 สิงหาคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน เมื่อ 17 เมษายน 2556  read more+...
^ Back to Top