PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1993
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๑ ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๑ เมื่อ 31 มกราคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ เมื่อ 15 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทา... ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทา เมื่อ 6 มกราคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินส เมื่อ 3 ธันวาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล เมื่อ 24 กันยายน. 2556  read more+...
^ Back to Top