PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2141
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ แล... ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ แล เมื่อ 1 เมษายน 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้ว... ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้ว เมื่อ 31 มีนาคม 2557  read more+...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖KTA ชนิด True-Online จ... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖KTA ชนิด True-Online จ เมื่อ 11 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องอาคารวิทยบริการ หลังที่ ๑ จำนวน ๑ ง... ประกาศผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องอาคารวิทยบริการ หลังที่ ๑ จำนวน ๑ ง เมื่อ 2 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top