PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3250
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖KTA ชนิด True-Online จ... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖KTA ชนิด True-Online จ เมื่อ 11 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๒/๒... ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๒/๒ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภา... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภา เมื่อ 20 ธันวาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน ๑๓ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน ๑๓ รายการ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top