PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2190
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักง... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักง เมื่อ 26 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลั... ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลั เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน 2 รายการ (ครั้... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน 2 รายการ (ครั้ เมื่อ 4 กรกฎาคม 2556  read more+...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศผลสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย พ... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศผลสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย พ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top