PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2353
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ เมื่อ 1 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเ... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเ เมื่อ 14 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ)ครั้งที่ ๑ ... ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ)ครั้งที่ ๑ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ รายการ (ครั้... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบถาวร จำนวน ๒ รายการ (ครั้ เมื่อ 17 มิถุนายน 2556  read more+...
^ Back to Top