PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3215
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ด้วย... ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ด้วย เมื่อ 4 เมษายน 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เคร... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เคร เมื่อ 27 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอน... ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอน เมื่อ 15 กันยายน. 2558  read more+...
ทุนการศึกษา “สควค.”... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้รับเกียร เมื่อ 15 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะ เมื่อ 18 สิงหาคม 2558  read more+...
^ Back to Top