PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1836
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อ... ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อ เมื่อ 5 เมษายน 2556  read more+...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ ... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศสอบแข่งขันพนักงานราชการ ครั้งที่ เมื่อ 30 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคค... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคค เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556  read more+...
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคา... ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองสอบราคา เมื่อ 9 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง... ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง เมื่อ 27 มิถุนายน 2556  read more+...
^ Back to Top