PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1208
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จำนวน... ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จำนวน เมื่อ 2 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 15 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายก... ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายก เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ... ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อ 6 มกราคม 2558  read more+...
^ Back to Top