PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1293
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก ตำบลสะเดียง ... ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก ตำบลสะเดียง เมื่อ 28 กันยายน. 2558  read more+...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุดค... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุดค เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖) ตำแห... ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖) ตำแห เมื่อ 29 พฤษภาคม 2556  read more+...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ จำนวน ๙ รายก... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ จำนวน ๙ รายก เมื่อ 30 กันยายน. 2557  read more+...
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก... ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top