PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3303
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ... ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ผลการสอบราคาซื้อเลนส์มุมกว้าง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบ... ผลการสอบราคาซื้อเลนส์มุมกว้าง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบ เมื่อ 3 กันยายน. 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภา... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕... ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕ เมื่อ 17 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เมื่อ 17 สิงหาคม 2558  read more+...
^ Back to Top