PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2280
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา เมื่อ 31 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ และ... ประกาศสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังเบาที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น ๘ และ เมื่อ 20 มีนาคม 2557  read more+...
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์... ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อ 25 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ... ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ เมื่อ 11 มีนาคม 2557  read more+...
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร... โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร เมื่อ 12 มีนาคม 2556  read more+...
^ Back to Top