PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 1154
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็... ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ค... ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ค เมื่อ 7 ธันวาคม 2557  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๑ ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน ๑ เมื่อ 31 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสิรินธร จำนวน ๑ งาน... ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรั เมื่อ 2 ตุลาคม 2556  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดร เมื่อ 11 มีนาคม 2556  read more+...
^ Back to Top