PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2128
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ... ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ เมื่อ 29 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ จำนว... ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ จำนว เมื่อ 10 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖... ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556  read more+...
^ Back to Top