PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2184
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัดผลภาคภาษาต่า... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์สอบ เมื่อ 4 มีนาคม 2556  read more+...
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอิน... ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอิน เมื่อ 18 เมษายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก เมื่อ 17 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน 13 ราย... ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด จำนวน 13 ราย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าบรรจุ และแต่งเป็นพนักงานมหาวิ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าบรรจุ และแต่งเป็นพนักงานมหาวิ เมื่อ 12 ธันวาคม 2556  read more+...
^ Back to Top