PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2115
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการ... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการ เมื่อ 10 มิถุนายน 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ เมื่อ 13 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องอาคารวิทยบริการ หลังที่ ๑ จำนวน ๑ ง... ประกาศผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องอาคารวิทยบริการ หลังที่ ๑ จำนวน ๑ ง เมื่อ 2 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์... ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 24 ธันวาคม 2556  read more+...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด... สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด เมื่อ 22 กันยายน. 2557  read more+...
^ Back to Top