PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2984
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เมื่อ 27 ธันวาคม 2557  read more+...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว เมื่อ 26 เมษายน 2556  read more+...
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร... โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร เมื่อ 7 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เมื่อ 19 กันยายน. 2557  read more+...
^ Back to Top