PCRU : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อ : 7 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 2179
   

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ  ครั้งที่  1/2556

    เอกสาร 1
       
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อ 3 มกราคม 2556  read more+...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ... ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ เมื่อ 3 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ... ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อ 31 พฤษภาคม 2557  read more+...
^ Back to Top